Pariterapia

Pariterapiaan voidaan hakeutua erilaisten parisuhteeseen liittyvien muutosten, huolien ja ongelmien yhteydessä. Tällaisia ovat mm. parin kommunikaatiohäiriöt, läheisyyden ja seksuaalisuuden vaikeudet sekä kriisitilanteet esimerkiksi erokriisi tai puolison/perheenjäsenen sairastaminen. Useimmiten pariterapiaan tullaan toiveesta saada oma parisuhde toimivammaksi ja läheisemmäksi. Pariterapiaan hakeutumista suositellaan myös silloin, kun ongelmat eivät ole vielä suuria jolloin voidaan käsitellä yhdessä terapeutin kanssa parisuhteen tavalliseen kehityskaareen kuuluvia erilaisia vaiheita ja ristiriitoja.

Pariterapiaan tullaan tavallisesti yhdessä kumppanin kanssa. Aluksi kartoitetaan tilannetta, toiveita ja tavoitteita sekä mietitään terapian päämääriä ja toteutusta. Joskus yhteisen tapaamisen jälkeen voidaan kumppaneita tavata myös erikseen kerran tai muutamia kertoja. Pariterapeuttista työskentelyä on mahdollista toteuttaa myös toisen osapuolen kanssa yksilöllisin tapaamisin. Pariterapian kestosta sovitaan aina yksilöllisesti.