Perheterapia

Perheterapiaan voi hakeutua vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen tai perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapia voi auttaa silloin, kun perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa on ongelmia tai jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa perhettä. Terapiaan ovat tervetulleita kaikenlaisissa perhemuodoissa elävät ihmiset.

Perheterapiaa käytetään hoitavana psykoterapiana perheen tai sen yksittäisten jäsenten elämän haasteisiin. Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi mielenterveyden sairaudet, lievemmät psyykkiset- ja psykosomaattiset häiriöt, sosiaaliset ja vuorovaikutukseen liittyvät pulmat, päihdeongelma, ihmisyyteen liittyvän kehityksen haasteet, konfliktit perheessä, lasten ja nuorten huolet/ ongelmat, vanhemmuuden tuen tarve, kriisit ja fyysiset sairaudet.

Perheterapia perustuu luottamukselliseen ja tutkivaan suhteeseen sekä vuoropuheluun terapeutin, perheen ja sen jäsenten välillä. Terapiassa kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuuluiksi omana itsenään. Jokainen perhe on ainutlaatuinen ja siksi terapian tavoitteet on hyvä neuvotella yhdessä kullekin perheelle sopivaksi. Terapiaan voi osallistua koko perhe tai osa perheestä. Perheterapia on prosessi ja perhettä tavataan 1 – 3 viikoin välein tai sopimuksen mukaan. Tyypillisesti perheterapiaistunto kestää 1½ tuntia. Prosessin tapaamistiheyttä / intensiivisyyttä määrittelevät perheen tarpeet. Terapian kesto ja tapaamiset sovitaan aina yksilöllisesti.

Terapiaan on mahdollisuus hakea Kelan korvausta.