Psykoterapia

Psykoterapia tarjoaa apua elämän erilaisten kriisitilanteiden kohtaamiseen sekä oman elämän tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Terapiaan hakeutuessa kärsimystä voi aiheuttaa esimerkiksi ahdistus, masennus, erilaiset pelkotilat, ihmissuhdeongelmat tai elämässä koetut menetykset. Psykoterapiassa etsitään ratkaisuja ja korjaavia toimintamalleja vuoropuhelussa terapeutin kanssa. Työskentely on tavoitteellista oman hyvinvoinnin, kehittymisen ja kasvun vahvistamista. Psykoterapiatyöskentely antaa ihmiselle mahdollisuuden ymmärtää paremmin omaa elämäänsä ja vaikuttaa valintoihinsa, kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnan vaikuttimista kasvaa. Terapeutin ja asiakkaan suhde on aina luottamuksellinen ja asiakkaana voi olla yksittäinen henkilö, pariskunta tai koko perhe.

Ennen psykoterapiatyöskentelyä sovitaan yleensä 1-3 arviointi- ja kartoitustapaamista, jolloin arvioidaan yhdessä olisiko psykoterapia asiakkaan tilanteeseen sopiva työskentelymuoto ja löytyykö riittäviä edellytyksiä yhteistyölle. Terapian kesto on yksilöllinen asiakkaasta ja hänen tilanteestaan riippuen. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16 -67 –vuotiaille. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.