Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapialla pyritään auttamaan ihmistä hänen mieltään painavien seksuaalisuutta koskevien asioiden käsittelyssä. Terapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyviä itsetuntokysymyksiä, seksuaali-identiteettiä, seksiin liittyvien pelkojen- ja traumaattisten seksuaaliongelmien selvittämistä, seksuaaliriippuvuutta ja ylipäätään kaikkia ihmisen seksuaalisuuteen liittyviä aiheita. Terapiassa on lupa tuoda esille kaikki seksuaalisuudessa askarruttavat asiat luottamuksellisesti. Yhdessä keskustellen pyritään luomaan myönteinen suhde omaan itseen ja omaan seksuaalisuuteen sekä mahdolliseen parisuhteeseen. Terapiassa käytetään työvälineenä myös seksuaalihistorian kartoittamista tekemällä seksuaalianamneesi. Työskentelyssä lähestytään ihmisen koko elämää ja painotetaan seksuaalielämän vaikeuksille altistaviin ja niitä aiheuttaviin sekä ylläpitäviin tekijöihin.

Terapiassa pyritään luomaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistamaan voimavaroja, luomaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyrkiä etsimään arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta vahvistamaan itsensä näköistä tasapainoista ja eheää minäkuvaa. Seksuaaliterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (1 - 20 kertaa) tai pitkää (1 - 2 vuotta). Seksuaaliterapiassa ei ole seksuaalista kosketusta asiakkaaseen.