Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla samasta tai eri yksiköstä, joskus myös eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala. Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa. Usein työnohjaukseen osallistutaan 15- 20 kertaa 1-1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat yleensä kolmen tai neljän viikon välein ja sama pätee yksilötyönohjauksessa. Vuoden ohjauksen jälkeen on hyvä arvioida yhteistyön mahdollisuuksia seuraavalle jaksolle. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä työnantajalle tietoja työnohjauksessa käsitellyistä asioista, - elleivät ohjattavat sovi tietojen viemisestä eteenpäin. Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa. Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita tarkoituksena oppia niistä. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tarkastelemaan omaa osuuttaan erilaisissa työtilanteissa ja ottamaan siitä vastuun. Tavoitteita ja tuloksia arvioidaan yhdessä. Useimmiten työnantaja kustantaa työnohjauksen, mutta työnohjauksen voi maksaa myös itse. Pyydä rohkeasti tarjousta työnohjaukseen.