Vanhempain tukikäynnit

Vanhemmilla on mahdollisuus saada tukea esimerkiksi lapsen tai nuoren käydessä omassa yksilöpsykoterapiassa, vanhemmat voidaan ottaa luontevasti mukaan hoitoprosessiin tarjoamalla heille tukikäyntejä. Vanhempi taikka vanhemmat voivat käydä terapeutin luona vaihtamassa ajatuksiaan myös muissa mieltään askarruttavissa asioissa, kuten nuoruusikäisen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Tukikeskusteluissa vanhemmille tarjoutuu mahdollisuus pohtia oman lapsen/ nuoren elämäntilannetta, saada tietoa ja tukea sekä miettiä omaa vanhempana olemista ja toimimista.

Vanhempien tukikeskustelussa pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa voi puhua vaikeistakin asioista nuoren ja perheen elämään liittyen ja saada ymmärrystä ja tukea nuoren ja perheen sen hetkiseen tilanteeseen. Tukikäynteihin on mahdollisuus hakea Kelan korvausta.